Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Majsymiliana Kolbe

Adres: ul. Świętego Maksymiliana Kolbego 133, 36-060 Głogów Małopolski – os. Rogoźnica

W adresie pocztowym można stosować także nazwę skróconą: ul. Kolbego

Telefon: 17 851 63 44
E-mail: kontakt@parafiakolbe.pl
WWW:
parafiakolbe.pl

 

Uwaga:

Z racji obowiązującego prawa (ochrona danych osobowych) informacji dotyczących konkretnych osób udziela się jedynie osobiście i tylko osobie, której te informacje dotyczą. Wszelkie  dokumenty (świadectwa, zaświadczenia itp.) również mogą otrzymać tylko osoby, których wydawane dokumenty bezpośrednio dotyczą.

W przypadku osób nieletnich w ich imieniu mogą dzialać tylko rodzice posiadający – nieograniczoną wyrokiem – pełnię władzy rodzicielskiej lub ustanowieni  opiekunowie prawni.

Pozostałe osoby mogą pobierać dokumenty jedynie na podstawie notarialnego upoważnienia i tylko w tym upoważnieniudokładnie wskazane (np. świadectwo chrztu Jana Kowalskiego s. Jana ur. 01.01.2000).

Natomiast adnych informacji i nikomu nie udziela się telefonicznie. Dokumentów nie wysyła się pocztą zarówno elektroniczną, jak i tradycyjną. Natomiast istnieje możliwość przesłania dokumentów do wskazanej przez zainteresowaną osobę parafii. Skąd będzie mogła je odebrać tylko ta osoba, której te dokumenty dotyczą.

 

Parafia w strukturach Kościoła:
– archidiecezja: przemyska
– diecezja: rzeszowska
– dekanat: głogowski

Parafia w strukturach Państwa:
– województwo: podkarpackie
– powiat: rzeszowski

Współrzędne GPS: 50°06′48″N   21°57′26″E

Dane identyfikacyjne:
NIP          517-00-62-652
REGON     690465820