Wszystko dla Niepokalanej

św. Maksymilian Maria Kolbe

Szczęść Boże

Serdecznie witamy na portalu internetowym wspólnoty parafialnej, która odpowiadając na słowa Chrystusa: Gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich (Mt 15,20) również Ciebie zaprasza do wspólnej modlitwy, czynnego włączenia się w życie parafii, a także odwiedzenia miejsca w którym szczególną czcią otoczony jest święty Maksymilian Kolbe. On będąc „szaleńcem” Niepokalanej powiedział, że: Tylko miłość jest twórcza! Zachęceni tymi słowami – w jakimkolwiek zakątku Polski, Europy i świata jesteśmy – stwórzmy wspólny krąg miłości prowadzący nas do Boga, a w tym niech nam pomaga ten portal internetowy.

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA

Ustanawiając kościół pw. Świętego Maksymiliana Kolbe w Głogowie Małopolskim miejscem przeznaczonym wyłącznie do potrzeb kultu Bożego, oddając go Bogu biskup rzeszowski Jan Wątroba w dniu 14 sierpnia 2021 roku dokona uroczystej konsekracji świątyni, którą pomimo sprzeciwu ówczesnych władz i tym powodowanych trudności wybudowali mieszkańcy wsi Rogoźnica, aby móc gromadzić się na Eucharystii w swoim kościele parafialnym, którego powstanie było ich pragnieniem.

14 sierpnia 2021 roku / godz. 11:00

Do wspólnego przeżycia uroczystości konsekracji kościoła w trakcie której modląc się o błogosławieństwo Boże dla żyjących i łaskę życia wiecznego dla śp. zmarłych dziękować będziemy naszym przodkom za trud budowy świątyni zaprasza w imieniu wspólnoty parafialnej i własnym

ks. Piotr Jakobik, proboszcz

 

Starajmy się więc modlić dużo i dobrze. Rozmawiajmy często z Matką Najświętszą.
Wzbudzajmy do Niej częste akty strzeliste, choćby tylko jednym słowem „Maryja”, i to niekoniecznie wypowiedzianym, ale sercem.
Chodzi o to wejrzenie na Niepokalaną.

[ św. Maksymilian Maria Kolbe ]

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

STOSUJ SIĘ DO OGRANICZEŃ POWODOWANYCH ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

PAMIĘTAJ O OSOBACH STARSZYCH I CHORYCH – ONE POTRZEBUJĄ TWOJEJ POMOCY

❖ PARAFIA MŁODYCH • DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY • LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

„…Wy, ludzie młodzi, często stoicie na skrzyżowaniu dróg i nie wiecie, którą z nich wybrać, gdzie iść. Istnieje wiele błędnych dróg, wiele łatwych rozwiązań, a także wiele niejasności. W takich chwilach nie zapominajcie, że tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia, Jego przykład, Jego przykazania są drogą pewną, wiodącą do pełnego i trwałego szczęścia”. ▪ Jan Paweł II
( Santiago de Compostela, 1989 )

❖ LEKTURA TYGODNIA • INSPIRACJA DO PRZEMYŚLEŃ

Obecnie, słowo Boże, nie tylko w kościołach należy głosić, lecz ponieważ mnóstwo ludzi uczęszcza do świątyni bardzo rzadko, a nadto nie odpowiadałoby godności miejsca świętego omawianie różnorodnych zagadnień życia społecznego i politycznego, stojących w związku z niewzruszonymi zasadami Ewangelii, stąd obowiązek ten na mocy orzeczenia samej Stolicy Apostolskiej został zlecony w szczególny sposób prasie katolickiej”. ▪ kard. Alfredo I. Schuster

+++++++++++++++++++++++++++

❖ SENTENCJA • MYŚL PRZEWODNIA

Wtedy radość mieszka w nas, gdy serca w świetle wiary rozważają i na nowo odnajdują jej główne racje? On, poprzez swego Ducha, nigdy nie zaprzestaje obejmować nas swoją dobrocią i wlewać w nas swoje życie; my zaś dążymy do błogosławionej przemiany życia, obierając drogę zmartwychwstania Jezusa. Byłoby rzeczą zaskakującą, gdyby ta „radosna nowina”, co rozbrzmiewa w Kościele słowem Alleluja, nie stawiała nam przed oczy tych ludzi, którzy już dostąpili zbawienia.

— Paweł VI, papież

❖ KOŚCIÓŁ • POWSZECHNY

❖ KOŚCIÓŁ • PARTYKULARNY 

❖ GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

LA SANTA SEDE

KOŚCIÓŁ

kosciol_dzielnik

BISKUP

DIECEZJA

kosciol_dzielnik

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

❖ PANORAMY KOŚCIOŁA • GOOGLE STREET VIEW

❖ CIEKAWE LINKI • SZCZEGÓLNIE POLECANE

INFORMUJEMY, ŻE PORTAL ❖ PARAFIAKOLBE.PL ❖ JEST JEDYNYM OFICJALNYM ŹRÓDŁEM WIEDZY O PARAFII