Zranieni w Kościele

Doświadczyłaś(-eś) przemocy seksualnej od ludzi Kościoła? Przygniata Cię zło, które ujawniło się w Kościele? Chcesz o tym porozmawiać?

Minął właśnie czwarty rok działalności Inicjatywy „Zranieni w Kościele”, ogólnopolskiego telefonu zaufania i katolickiego środowiska wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, przede wszystkim seksualną, w Kościele. „Po czterech latach telefon stale dzwoni, ostatnio, po emisji reportażu »Bielmo« Marcina Gutowskiego, częściej niż zwykle” – mówi Katarzyna Sroczyńska, rzeczniczka Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

Co tydzień́, w każdy wtorek od godziny 19 do 22, przy telefonie wsparcia 800 280 900 dyżurują ̨ psychoterapeuci, wysłuchując osób skrzywdzonych oraz udzielając im informacji o możliwości otrzymania pomocy prawnej, psychologicznej czy duchowej, a także kierując je do odpowiednich i zaufanych specjalistów. Dodatkowo funkcjonuje numer asystencki –przeznaczony dla osób, które po rozmowie telefonicznej z terapeutami podejmują ̨ bliższy kontakt z Inicjatywą, szukając konkretnej formy wsparcia. Od marca 2022 r. do 13 marca 2023 r. odbyły się 54 dyżury, podczas których terapeutki i terapeuci współpracujący z Inicjatywą odebrali 89 telefonów. Dwanaście spraw zostało przekazanych do prawników (w tym kilka w zakresie prawa kanonicznego). W sumie telefon działał przez 162 godziny, a dodatkowo telefon asystentki osób pokrzywdzonych – 216 godzin.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele”
telefon wsparcia: 800 280 900 w każdy wtorek, 19–22
Kontakt email: info@zranieni.info
Strona internetowa: www.zranieni.info

„Coraz więcej telefonów odbieramy od osób, które już zgłosiły swoją sprawę do władz kościelnych, ale są zaniepokojone jej przebiegiem, na przykład przedłużającym się oczekiwaniem na informacje dotyczące jej zakończenia – mówi Sroczyńska. – Nadal jednak dzwonią również ludzie, którzy o swojej krzywdzie mówią po raz pierwszy”.

Dla osób, które doświadczyły przemocy ze strony ludzi Kościoła, działa w ramach Inicjatywy „ZwK”, grupa wsparcia. Jej spotkania odbywają się raz w miesiącu od września 2020 r. Uczestnicy podkreślają, że grupa daje im poczucie wspólnoty, przyjęcia, zrozumienia i akceptacji. Pozwala wyjść z zaklętego kręgu milczenia, osamotnienia i bezradności. „Doświadczenia innych uczestników dodają odwagi i ośmielają do podjęcia takich działań, jak skorzystanie z terapii, zgłoszenie sprawy w kurii lub w sądzie albo opowiedzenie bliskim o krzywdzie” – mówi Maria Bremer, psychoterapeutka, wraz z Kamillą Hertmanowską‑Maniuk prowadząca grupę. Grupa ma charakter otwarty – w każdym momencie mogą dołączyć nowe osoby, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Udział w grupie jest bezpłatny.

Działalność Inicjatywy „Zranieni w Kościele”, w tym między innymi grupy wsparcia, finansowana jest z grantu Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, a także z dobrowolnych wpłat darczyńców.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to istniejący od marca 2019 r. telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą ̨seksualną w Kościele. Została uruchomiona w marcu 2019 r. przez świeckich katolików z warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Laboratorium „Więzi” i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Tworzą ją świeccy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez ludzi Kościoła oraz w poczuciu odpowiedzialności za całą wspólnotę wiary.

Kontakt dla mediów:
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (media@zranieni.info) lub telefoniczny (500 236 269) z rzeczniczką prasową Inicjatywy, Katarzyną Sroczyńską.

Warszawa, 14.03.2023 r.

źródło: zranieni.info [ otwórz ]