Zobowiązani są rodzice

W życiu rodzinnym problematyka wiary musi znaleźć swe codzienne oblicze. Konkretnym tego wyrazem jest katecheza prowadzona przez rodziców wobec swoich dzieci

Funkcja rodziny w kształtowaniu pojęć i postaw religijnych dzieci

„Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka” (KKK 1604). Realizacja miłości małżeńskiej jest więc nie tylko realizacją dobra i szczęścia człowieka w ramach rodziny. Jej ostatecznym zadaniem jest dawanie świadectwa o miłości Boga do człowieka. Zadanie to niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność spoczywającą na rodzicach, którzy świadcząc swoim życiem o miłości Boga zobowiązani są do ukazania i przekazania tej miłości swoim dzieciom.

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia, na czym polega zadanie świadczenia o miłości Boga do którego zobowiązani są rodzice. W praktyce obowiązek ten ograniczany jest do lapidarnego stwierdzenia, że jednym z celów rodziny jest chrześcijańskie wychowanie dzieci. Nie negując słuszności tak przedstawionej tezy, chcemy połączyć ją z nadrzędnością zadania świadczenia o miłości Boga, które jest fundamentalnym obowiązkiem rodziny chrześcijańskiej. Podkreśliliśmy to już samym faktem podziału naszego opracowania, które rozpoczynając się od
sakramentalnego charakteru rodzina (rodzina = świadectwo miłości Boga) kończy się materiałem poświęconym procesowi przekazywania prawd wiary i wartości religijnych w rodzinie (rodzina = chrześcijańskie wychowania dzieci).

Wiesław Rodzewicz

czytaj cały tekst