Zmartwychwstały Jezus daje pewność zbawienia

W tych dniach świąt wielkanocnych często będziemy słyszeli słowa Jezusa: «Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą». Odpowiadając na tę wiadomość, Kościół głosi z radością: «Tak, jesteśmy pewni! Pan prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki». Cały świętujący Kościół wyraża swoje uczucia śpiewając: «Oto dzień naszego Pana Jezusa Chrystusa». Powstając z martwych, Jezus rzeczywiście rozpoczął swój wieczny dzień, a także nam otworzył bramy radości. «Nie umrę – mówi – ale żył będę». Ukrzyżowany Syn człowieczy, kamień odrzucony przez budowniczych, stał się już mocnym fundamentem nowej budowli duchowej, którą jest Kościół, Jego mistyczne Ciało. Lud Boży, którego niewidzialną głową jest Chrystus, ma zgodnie ze swoim przeznaczeniem wzrastać przez wieki, aż urzeczywistni się w pełni plan zbawienia. Wówczas cała ludzkość zostanie do Niego przyłączona, a wszelką istniejącą rzeczywistość przeniknie Jego ostateczne zwycięstwo. Św. Paweł pisze: On będzie «doskonałą pełnią, która napełnia wszystko» (por. Ef 1, 23), a «Bóg będzie wszystkim we wszystkich» (por. 1 Kor 15, 28).

Słusznie zatem raduje się wspólnota chrześcijańska – my wszyscy – ponieważ zmartwychwstanie Pana daje nam pewność, że Boży plan zbawienia, pomimo wszystkich mrocznych stron historii, zostanie urzeczywistniony. Dlatego Jego Pascha naprawdę jest dla nas nadzieją. A my, zmartwychwstali z Chrystusem przez chrzest, musimy teraz wiernie Go naśladować, Jego świętość życia, podążając ku wiecznej Passze, umacniani świadomością, że trudności, walki, próby, cierpienia naszej egzystencji, a także śmierć już nie będą mogły odłączyć nas od Niego i od Jego miłości. Jego zmartwychwstanie połączyło świat z życiem wiecznym mostem, którym każdy człowiek może przejść, by osiągnąć prawdziwy cel naszej ziemskiej pielgrzymki.

«Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą». To zapewnienie Jezusa urzeczywistnia się przede wszystkim w Eucharystii; w każdej mszy św. Kościół i każdy z jego członków doświadczają Jego żywej obecności i czerpią z całego bogactwa Jego miłości. W sakramencie Eucharystii obecny jest zmartwychwstały Pan, pełen miłosierdzia, który oczyszcza nas z win, karmi naszego ducha i napełnia nas siłą potrzebną, by sprostać trudnym życiowym próbom oraz walczyć z grzechem i złem. On jest naszym pewnym oparciem w pielgrzymce do wiecznego mieszkania w niebie. Niech Maryja Dziewica, która przeżyła u boku swego Boskiego Syna wszystkie etapy Jego ziemskiej misji, pomoże nam przyjąć z wiarą dar Wielkanocy i sprawi, że będziemy szczęśliwymi, wiernymi i pełnymi radości świadkami zmartwychwstałego Pana.

Bendeykt XVI, papież – 13.04.2009

/ opoka.org.pl /