„Ziarna Słowa” to cykl krótkich audycji prezentujących nauczanie Jana Pawła II.

123

Wiele jest miejsc na waszej ziemi, które stale noszę w pamięci i w sercu, do których powracam w modlitwie.

– Rzeszów, 2 czerwca 1991 roku
[ czytaj ]