„Ziarna Słowa” to cykl krótkich audycji prezentujących nauczanie Jana Pawła II.

123