„Ziarna Słowa” to cykl krótkich audycji prezentujących nauczanie Jana Pawła II.

Źródłem plików audio jest portal:
vaticannews.va/pl
na którym do kilku audycji występuje brak adresu dźwięku.
Zastąpiono je linkami tekstowymi.

123