Wartość życia ludzkiego

Wartość życia ludzkiego w nauczaniu papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka

W niniejszym opracowaniu podejmiemy próbę prezentacji nauczania ostatnich papieży na temat wartości ludzkiego życia. Przedstawimy tu pewną „ewolucję” poglądów związaną z różną wrażliwością następców św. Piotra. Niewątpliwie wszyscy bronią świętości życia ludzkiego, ale różne są sposoby podejścia do tej problematyki. Niebagatelne znaczenie miała encyklika Evangelium vitae św. Jana Pawła II. Nauczanie to pozostaje niezmienne do dziś. [ czytaj ]

Istota życia jest misterium nieodgadnionym, tak jak sam Bóg. Jednakże objawienie rzuca nam swoiste światło na to zagadnienie: Bóg jest Życiem. Święty Jan rozpoczyna swój list słowami:

To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście mieli współuczestnictwo z nami (1 J 1,1-3).

Istota życia jest więc odwieczna tak jak sam Bóg i jego boska natura. Jest ona związana z istnieniem osobowego i żywego Boga. Bóg jest bowiem Bogiem żywych, a nie umarłych.

Dla ludzi wierzących, Bóg jest nie tylko źródłem wszelkiego istnienia, ale także i wszelkiego życia. Takie życie zaś jest czymś więcej niż tylko zwykłą egzystencją lub prostym faktem istnienia. Życie Boże ma charakter duchowy i jest archetypem każdego bytu. Człowiek wyróżnia się spośród innych istot stworzonych. Chociaż jest ulepiony z tej samej „gliny”, to został on stworzony na obraz Boży. „Życie, które Bóg daje człowiekowi, jest inne i odrębne od życia wszelkich innych stworzeń żyjących, jako że człowiek, choć jest spokrewniony z prochem ziemi, jest w świecie objawieniem Boga, znakiem Jego obecności, śladem Jego chwały”. (…)

Godność ludzkiego życia wynika bezpośrednio z faktu, że jest on stworzony na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1,27).

czytaj cały tekst >>>