Wartość dziecka w rodzinie

Wśród wielu pojawiających się we współczesnym świecie wielkich stów można znaleźć i te „ dzieci są przyszłością narodu”. Chyba każdy z nas niejednokrotnie słyszał to zdanie i przyjął jako slogan bliżej nie zastanawiając się nad znaczeniem tego krótkiego zdania. (…)

Tak wiele mówi się na temat roli wychowawczej rodziców, ich wpływu na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka już w okresie prenatalnym, zwraca się uwagę na konieczność obecności ojca i matki w życiu dziecka, ich wartości w drodze ku dojrzałości dziecka. Natomiast tak rzadko mówi się o wartości dziecka w życiu dorosłych.

Wielką wartość dziecka ukazuje Pismo Św., a dar rodzicielstwa jako Bożą łaskawość i błogosławieństwo. Na przykład- „Pan okazał Sarze łaskawość (…) stała się brzemienną i urodziła Abrahamowi syna”; żona Jakuba – Rachela mówi: „Bóg jako sędzia otoczył mnie opieką wysłuchawszy mnie dał mi syna” ; „Oto synowie są darem Pańskim, a owoc łona
nagrodą”.

Szczególną wartość i godność każdego dziecka ukazał Jezus, który sam jako maleńkie, bezbronne i niewinne dziecko narodził się w Betlejem. W swojej nauce często odwoływał się do dzieci. Mówił: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie (…) do takich bowiem należy Królestwo Boże”. Błogosławił dzieciom i stawiał je za wzór: „Jeśli nie staniecie się jako te dzieci nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”. Podkreślał wielkość zasługi tych, którzy przyjmują dzieci: „Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię Moje, Mnie przyjmuje”.

Zgodnie z nauką Pisma Św. każde dziecko jest osobą ludzką, jest obrazem i podobieństwem Boga, posiada godność i niezbywalne prawa człowieka. O tej godności mówi i domaga się jej Ojciec Św. w adhortacji na temat rodziny: „W rodzinie, wspólnocie osób szczególną troską powinno być otoczone dziecko. Należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom”.

Dla wszystkich członków rodziny, a przede wszystkim dla matki i ojca dzieci są zaspokojeniem jednej z głównych potrzeb człowieka – mianowicie nadają sens ich życiu. Rodzice widzą w dzieciach przedłużenie i obraz samego siebie. Dzieci są dla rodziców istotami najdroższymi, potrzebującymi opieki, które kochają i chcą zapewnić im wszelkie dobra i szczęśliwe życie. Mają dla kogo żyć i poświęcać się, opiekować się, a także mogą liczyć na ich pomoc w starości. Dzieci dają im poczucie wielkiej godności i autorytetu ojca i matki, potwierdzenie ich dojrzałości fizycznej i duchowej oraz poczucie satysfakcji, dumy, radości i pełni życia. Życie rodzinne nabiera głębokiego sensu i daje szczęście.

czytaj cały tekst >>>