W was jest nadzieja

Młodzież szuka mistrzów, przy których mogłaby się uczyć trudnej sztuki życia i wzrastania w mądrości, szuka kogoś, kto zna prawdę o człowieku, świecie i Bogu i stara się nią żyć. Poszukuje świadków autentycznych i wiarygodnych, których można naśladować i którym można powierzyć najbardziej intymne tajemnice. Niewątpliwie takiego właśnie mistrza młodzi czasu Jana Pawła II – o czym, podobnie jak wielu moich rówieśników, mogę zaświadczyć – widzieli w jego osobie.

O wychowaniu młodzieży w posłudze duszpasterskiej Jana Pawła II

Nauczanie Jana Pawła II skierowane do młodzieży jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wątków składających się na fenomen jego pontyfikatu. Biorąc pod uwagę działalność duszpasterską Papieża, można uznać go za autentycznego przyjaciela i wychowawcę młodzieży, która zawsze zajmowała szczególne miejsce w jego życiu. . Już jako ksiądz, prowadząc niekonwencjonalne duszpasterstwo młodzieżowe, poświęcał jej wiele czasu i uwagi. Pomagał młodym uczyć się i odpoczywać; ukazywał, jak żyć. Był ich otwartym i rozumiejącym przyjacielem, ale też wymagającym duszpasterzem. Sprawowanie posługi Piotrowej nie tylko nie zamknęło serca Jana Pawła II na sprawy ludzi młodych, lecz pozwoliło mu postrzegać dotyczące ich kwestie w szerszym wymiarze. Od początku swojego pontyfikatu Papież szukał okazji do spotkań z młodzieżą, pragnął bowiem „wędrować” z młodymi całego świata po wszystkich kontynentach w poszukiwaniu Jezusa i uczyć ich odkrywania Go jako „drogi i prawdy, i życia” (J 14, 6).

(…)

„Młodość to nie tylko pewien okres życia ludzkiego, odpowiadający określonej liczbie lat, ale to jest zarazem czas dany każdemu człowiekowi i równocześnie zadany mu przez Opatrzność. W tym czasie szuka on odpowiedzi na podstawowe pytania, jak młodzieniec z Ewangelii; szuka nie tylko sensu życia, ale szuka konkretnego projektu, wedle którego to swoje życie ma zacząć budować. I to właśnie jest najistotniejszy rys młodości”.

Jan Paweł II

Jan Paweł II w sposób szczególny wyraził swoją naukę skierowaną do ludzi młodych w Liście apostolskim Parati semper. [ czytaj ] Był to pierwszy w historii Kościoła list, w którym Papież zwrócił się wprost do młodzieży.

Alina Rynio

czytaj cały tekst