Tolerancja jest oznaką szacunku

Czy każdy, kto wyznaje jakąś wiarę, chce krzywdzić innych? Czy każdy naród czymś zawinił? Czy należy oceniać ludzi po błędach ich przodków? Ludzie żyją zgodnie z własnym sumieniem, a poza tym, celem żadnej religii nie są morderstwo i nienawiść, ale miłość i szanowanie drugiego człowieka.

Tolerancja. „Najwyższym etapem mądrości jest tolerancja”. Słowa te oznaczają, że każdy mądry, a przede wszystkim szanujący się człowiek powinien darzyć drugą osobę szacunkiem bez względu na jej: rasę, religię czy zdrowie.

W tolerancji najważniejsze są: sprawiedliwość i równość względem bliźniego. Człowiek pozostaje człowiekiem, nawet jeśli wygląda lub zachowuje się inaczej. Ludzie, którzy cierpią na choroby fizyczne bądź psychiczne takie jak m.in. depresja, potrzebują wsparcia, a nie pogardy. Tolerancja jest równoznaczna z szacunkiem.

Zacznijmy od poglądów religijnych. Najpopularniejszymi religiami na świecie są chrześcijaństwo, islam oraz judaizm. W ostatnich latach w Europie doszło do wielu ataków terrorystycznych na tle religijnym. Tutaj posłużę się przykładem zamachów z sierpnia 2017 roku. Ataki te miały miejsce siedemnastego i osiemnastego sierpnia na terenie Katalonii. W obu przypadkach terroryści wjechali furgonetką w grupę ludzi, wskutek czego zginęło 14 osób, a ponad 130 zostało rannych. Osoby, które ich dokonywały, były głównie wyznawcami islamu, ale czy to oznacza, że każdy, kto wyznaje tę wiarę, myśli o krzywdzeniu drugiego człowieka? Otóż nie.

Cofnijmy się do średniowiecza. Powszechna wtedy była chrystianizacja. W tamtych czasach nawet zakonnicy zabijali ludzi innej wiary, czego przykładem były działania zakonu krzyżackiego. Era ich panowania przyniosła ogromne straty liczone w ludziach. Patrząc jeszcze bardziej wstecz, aż do starożytności, żydzi prześladowali chrześcijan, uznając ich za heretyków. Ten sam naród niecałe dwa tysiące lat później cierpiał z powodu zbrodni hitlerowskich.

Teraz należałoby zadać kilka pytań: Czy każdy, kto wyznaje jakąś wiarę, chce krzywdzić innych? Czy każdy naród czymś zawinił? Czy należy oceniać ludzi po błędach ich przodków? Ludzie żyją zgodnie z własnym sumieniem, a poza tym, celem żadnej religii nie są morderstwo i nienawiść, ale miłość i szanowanie drugiego człowieka.

Religia ma za zadanie wskazywać właściwą drogę, więc twierdzenie, że osoba, która wierzy w innego Boga lub Bogów, jest gorsza, to błąd. Wszystkie religie są sobie równe. Najważniejsze jest, aby druga osoba nie krzywdziła innych, a swoim istnieniem wniosła coś dobrego dla ludzkości.

Innym przykładem braku tolerancji jest rasizm, czyli nienawiść do ludzi innej rasy. Na świecie są ludzie o różnych kolorach skóry. Zjawisko rasizmu najbardziej powszechne jest u ludzi rasy białej, gdyż ci boją się inności. Ich strach przeradza się w gniew, a stąd jest już prosta droga do nienawiści, a ta rodzi podziały, które utrudniają komunikację. Łatwiej jest mówić, że ktoś jest gorszy, bo inny, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Każdy człowiek jest inny; jeden bardziej, drugi mniej. Cały czas otoczeni jesteśmy pewnego rodzaju różnością, należy więc to zaakceptować. To, że ktoś różni się się kolorem skóry, nie oznacza, że nie ma uczuć, że nie chce być lubiany czy szanowany, że nie jest inteligentny, bo te wszystkie cechy posiada, a one właśnie czynią nas ludźmi, dlatego należy im się szacunek.

Ostatnio przeglądając social media coraz częściej widzę, że młodzi ludzie, którzy są innej orientacji seksualnej niż heteroseksualna, są poniżani i mówię tutaj głównie o homofobii. Często takie osoby są wykluczane ze społeczeństwa, co najbardziej było widoczne podczas Marszu Równości w Białymstoku, gdzie wpierw próbowano go zatrzymać, a gdy to nie dało oczekiwanych rezultatów, uczestników zaczęto obrażać słownie i rzucać w nich m.in. jajkami, butelkami, kamieniami czy petardami. Takie homofobiczne zachowania są przejawem nienawiści, którego nie jestem w stanie pojąć. To,że dana osoba preferuje związki z osobami tej samej płci, nie zmienia faktu, że jest człowiekiem. Też ma uczucia, tez kocha. Takie osoby potrzebują wsparcia i akceptacji, a nie ciągłego poniżania.

Teraz powiem parę słów o tolerancji względem osób chorych. Wyśmiewanie kogoś, bo np. jeździ na wózku czy ma jakąś chorobę psychiczną, jest niemoralne. Ludzie chorzy potrzebują pomocy, jednak często ze swoimi problemami muszą mierzyć się sami, co często okazuje się być tragiczne w skutkach. Tacy ludzie potrzebują empatii, wsparcia, szacunku, oni mają ciężko w życiu, dlatego należy być po ich stronie, a nie stawiać mury.

Człowiek tolerancyjny to ktoś, wrażliwy na odmienność ludzi. Osoba ta szanuje i darzy empatią wszystkich ludzi, nie zważając na wiarę, pochodzenie, rasę, stan zdrowia czy orientację seksualną. Sprawiedliwie ocenia świat, nie kierując się stereotypami, gdyż wie, że razem możemy zmienić świat na lepsze, dlatego dzielmy się miłością, a nie nienawiścią.

źródło: wspak.org.pl

*****
Wspak jest oficjalną gazetką LO w Pucku. Tekst pochodzi z serii „Artykuły absolwentów”.