Rola rodziny w wychowaniu religijnym dziecka

Rodzina to miejsce formowania się u dziecka pierwszych przekonań i światopoglądu.

W literaturze przedmiotu rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym swoich dzieci. To ona odpowiada za jego rozwój i wychowanie. Mówiąc o wychowaniu mamy na uwadze nie tylko wychowanie fizyczne, estetyczne, moralno-etyczne ale również wychowanie religijne. Obecnie wychowanie to przeżywa kryzys. Próbuje oderwać się go ,,od Boga i od religijnego wymiaru ludzkiego życia”. Najczęstszym powodem takiej postawy jest twierdzenie – ,,gdy dziecko dorośnie, to wtedy no samo zdecyduje o tym, czy wybierze religijną czy też ateistyczną postawę wobec siebie, innych ludzi i świata” . Prawdą jest, że w dorosłym życiu przejmie odpowiedzialność za swoje postępowanie, ale prawdą jest również to, że to rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie ich do samodzielnego życia w przyszłości.(…)

Rodzina to miejsce formowania się u dziecka pierwszych przekonań i światopoglądu. Odbywa się w niej ,,wychowanie potomstwa, wprowadzanie w kulturę i wdrażanie do odpowiednich form zachowania się. W rodzinie doświadcza się wsparcia, poczucia pokoju i pewności. Dziecko uczy się w niej miłości, przeżywania swej męskości i kobiecości. Rodzice stanowią dla nich pewną drogę prowadzącą ich do Boga. W niej określa się ich cele i podstawowe wartości. To rodzina formułuje konkretne potrzeby, mówi jak je zaspokoić. Dzięki niej tworzymy własny system norm, uczymy się określonych ról i pozycji.

Mówiąc o zadaniach rodziny mamy również na uwadze atmosferę i klimat jego środowiska. To rodzice zaspakajają podstawowe potrzeby dziecka, zwłaszcza te psychiczne i społeczne.

Marta Pietrycha

czytaj cały tekst