Religijność „dzieci Google”

Internet jest niewątpliwie ważnym elementem życia społecznego młodych. Wpływa on bezpośrednio bądź pośrednio na każdy wymiar życia człowieka.

 

Określenie wpływu, jaki mają nowe media na wciąż kształtującą się religijność młodych katolików, nie jest łatwe. Nowe media, do których zaliczamy Internet, multimedia komputerowe, gry komputerowe, wywierają ogromny wpływ na młodego człowieka. Dzięki atrakcyjnym treściom i ciekawej formie przyciągają uwagę, przez co absorbują jego czas. Poprzez selektywność poruszanych tematów nadają pewnym wydarzeniom czy przedmiotom odpowiedni status i rangę. Internet, będący często jedynym źródłem informacji, w istotny sposób wpływa na opinie i przekonania młodych osób, kształtując tym samym ich zachowanie. Pod pojęciem „nowych mediów” kryje się również nowy model komunikacji kulturowej, który różni się od poprzedniego na niemal każdym etapie komunikowania – od nadawania, przez przetwarzanie, po odbieranie informacji. Komunikacja w erze nowych mediów nie zna problemów związanych z barierą czasu, przestrzeni czy innymi kulturowymi przeszkodami, jak np. nieznajomość obcego języka (strony WWW oferujące usługi translatorskie). Młode pokolenie doskonale odnajduje się w środowisku nowych mediów, więc stanowią one w pewien sposób instytucję odpowiedzialną za socjalizację dzisiejszych młodych. (…)

Każdy z parametrów religijności ulega większym lub mniejszym zmianom na przestrzeni czasu. Część z nich wykazuje się większą trwałością i stałością, inne w większym stopniu podlegają kulturowym uwarunkowaniom i wpływom. Nowe media kierują się logiką charakterystyczną dla społeczeństw postindustrialnych – logiką indywidualnego dopasowania, a nie masowego ujednolicenia, co ma przełożenie na jakość zmian dotychczasowych form religijności. Odnosząc się do postawionej na początku tezy, trzeba stwierdzić, że aktualne wskaźniki religijności dotyczące poszczególnych parametrów przejawiają takie same malejące tendencje. Zmiany pokoleniowe, które można zauważyć i które mają bezpośredni związek z korzystaniem z Internetu, dotyczą przede wszystkim wymiaru intelektualnego, praktyk religijnych, wymiaru wspólnotowego i doświadczeń duchowych. Należy też podkreślić, że przemiany te odnoszą się jedynie do nowych form religijności mieszczących się w ewangelizacyjnym nurcie przemian, zatem przyczyniają się do pogłębiania religijności. Korzystanie z Internetu wpływa również na pozostałe parametry religijności: globalny stosunek do wiary, ideologię i moralność religijną. Trudno jest natomiast dowieść bezpośredniego wpływu Internetu na zmiany tych parametrów, ponieważ jest on jednym z wielu czynników kształtujących postawy religijne młodych. Z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że Internet przyczynił się do powstania nowych wzorców praktyk religijnych, czego przejawem są np. e-wspólnoty, a nie jest to łatwe w przypadku wiary religijnej czy moralności religijnej.

Aleksandra Kiżewska

CZYTAJ CAŁY TEKST