Prawo do wychowania dzieci według własnych przekonań

Rodzice, ponieważ dali dzieciom życie, mają bardzo poważny obowiązek i prawo ich wychowania. Stąd też na pierwszym miejscu do chrześcijańskich rodziców należy troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci, zgodnie z nauką
przekazywaną przez Kościół.

Prawo do wychowania dzieci według własnych przekonań wynika z samej natury i zostało zagwarantowane w prawie pozytywnym międzynarodowym, polskim i kanonicznym. Z uwagi na to, że na równi z rodzicami uprawnienia takie posiadają także prawni opiekunowie dzieci, należy podkreślić, iż w praktyce prawa prawnych opiekunów wymagają osobnej refleksji zwłaszcza w kontekście wychowania, wykształcenia i przekazania określonego systemu wartości.

Nie będziemy tu zajmowali się odpowiedzią na pytanie, kto poza rodzicami będzie decydował o światopoglądzie dziecka, czy osoba fizyczna posiadająca uprawnienie prawnego opiekuna, czy może instytucja, jak rodzina zastępcza, dom dziecka, placówka oświatowo-wychowawcza, czy też zakład karny dla nieletnich przestępców, a może samo dziecko, którego prawo wolności sumienia i wyznania oraz przekonań należy uwzględnić. To osobny temat wymagający odrębnego studium. W różnych systemach prawa kładzie się inne akcenty dotyczące tego prawa, ale najpierw należy wyjaśnić, iż rodzina jest najbardziej naturalnym środowiskiem wychowawczym.

Henryk Misztal

czytaj cały tekst