Prawda, dobro, sumienie

Uczenie się mądrości przez studiowanie i kształcenie prowadzi do nabywania odpowiednich postaw wyrastających z wewnętrznego przekonania, że dobro ocala człowieka i świat.

W pojęciu odpowiedzialności konieczna jest wrażliwość na wartości oraz na rzeczywistość świata zewnętrznego. Dlatego postawa odpowiedzialności jest wyrazem zarówno siły inteligencji, jak i przymiotów woli. Ćwicząc się w postawie odpowiedzialności, człowiek zachowuje czujność pozwalającą mu na szybkie podejmowanie decyzji w chwilach wymagających natychmiastowej reakcji i zarazem uczy się głębokiego namysłu w sytuacjach, w których wymaga tego waga rozpatrywanych spraw. Zdecydowanie i namysł towarzyszą sobie nawzajem, wykluczając lekkomyślność i tchórzostwo. Człowiek odpowiedzialny to ktoś, kto nie tylko roztropnie ocenia i przewiduje, ale też umie realizować decyzje, które sam podjął. Rozwijanie odpowiedzialności wiąże się zatem z rozwojem osobowości, w ramach której człowiek odkrywa czynniki wpływające na jego życie i akceptując je, potrafi je w pewnym stopniu przezwycięża. W określaniu stopnia odpowiedzialności należy brać pod uwagę świadomość i wolność człowieka, który o tyle winien ponosić konsekwencje swego działania, o ile miał na nie decydujący wpływ. W innym przypadku można mówić o współodpowiedzialności, w ramach której przyjmuje się winę lub zasługę, w zależności od stopnia wpływania na sam czyn.

o. Andrzej Derdziuk OFMCap

czytaj cały artykuł >>>