Pochówku zmarłego zgodnie z wolą rodziny i podporządkowując się decyzjom administratora cmentarza dokonuje firma pogrzebowa mające do tego wymagane prawem zezwolenia.

W oparciu o przepisy zwalczające nieuczciwą konkurencję (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211) żadna z firm pogrzebowych nie ma prawa stosować nieuczciwej reklamy bądź rościć sobie wyłącznego prawa do pochówku.

Wprowadzanie rodzin osób zmarłych w błąd, podawanie informacji nieprawdziwych lub wykorzystywanie położenia w jakim z powodu śmierci znalazła się rodzina osoby zmarłej jest czynem karalnym.

Administrator cmentarza nawet na życzenie organizatora pochówku nie wskazuje i nie poleca żadnej firmy pogrzebowej oraz na rzecz jakiejkolwiek z nich nie lobbuje.