Ojciec Maksymilian Kolbe, więzień obozowy, upomniał się w obozie śmierci o życie niewinnego człowieka. Ojciec Kolbe upomniał się o jego życie, wyrażając gotowość pójścia na śmierć w jego zastępstwie, ponieważ tamten był ojcem rodziny i jego życie potrzebne było najbliższym.

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe potwierdził w ten sposób wyłączne prawo Stwórcy do życia niewinnego człowieka i dał świadectwo Chrystusowi i miłości …

Do tej ostatecznej ofiary gotował się Maksymilian, idąc za Chrystusem od najmłodszych lat swego życia w Polsce …

Natchnieniem całego życia była mu Niepokalana. Śmierć Maksymiliana Kolbego stała się znakiem zwycięstwa. Było to zwycięstwo odniesione nad całym systemem pogardy i nienawiści człowieka.

św. Jan Paweł II

 

 

Jan Paweł II o św. Maksymilianie Kolbe