Parafia jako środowisko wychowawczego wsparcia rodziny

Na rodzicach spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za wychowanie dziecka. Z poczucia tej odpowiedzialności powinno płynąć ich zainteresowanie sprawami właściwego wychowania potomstwa. Zadanie wychowania w rodzinie jest sztuką wymagającą dużych umiejętności. Rodzice więc, nie mogą polegać w tym względzie wyłącznie na swoich zdolnościach wrodzonych, czy nabytych. Powinni stale doskonalić i zdobywać umiejętności wychowawcze, podobnie jak wszelkie inne rodzaje umiejętności. Dotyczy to również wychowania religijnego.

Zadaniem Kościoła jest organizowanie wszechstronnej pomocy rodzicom w dziele wychowania potomstwa. Zadanie to jest podstawową funkcją katechetycznej misji Kościoła. Kościół ma prawo i obowiązek to czynić. Niniejszy artykuł omawia pedagogizację rodziców w sferze wychowania religijnego, jaka ma miejsce w parafii. Jest on próbą ukazania parafii jako środowiska, w którym rodzina pragnąca wychowywać po chrześcijańsku swoje dzieci może doznawać pomocy. Istnieje wielka potrzeba takiego wsparcia rodziny przez Kościół, w należytym przeciwdziałaniu rosnącym zagrożeniom i podjęciu nowych wyzwań. Duszpasterze powinni ciągle udoskonalać formy tego wsparcia, ale i chrześcijańscy rodzice powinni być na nie otwarci. Kompetentna i długofalowa pomoc duszpasterska rodzicom ma uświadomić im potrzebę korzystania z systematycznej pedagogizacji, pogłębić ich wiedzę o dziecku, o nich samych jako wychowawcach oraz o wychowaniu, zwłaszcza religijnym. Rodzice powinni też sami stawać się inspiratorami rozmaitych inicjatyw w parafii, które mają na celu podniesienie kultury pedagogicznej rodzin. Tylko życzliwa współpraca osób duchownych, katechetów z rodzicami w parafii może do tego się przyczynić.

cały artykułczytaj >>>

Warto przeczytać: Rodzina Kościołem domowym >>>