RODO wymaga, by zapytanie o zgodę było przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Zgoda w rozumieniu RODO oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

Czytaj również: Klauzula informacyjna >>>

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych