Msza Święta jest największym i najpiękniejszym darem, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Możemy modlić się o życie wieczne dla naszych drogich zmarłych, a także o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nas i naszych najbliższych. Msza Święta może być także ofiarowana jako dziękczynienie.

poniedziałek 25.09.2023

18:00
śp. Mieczysława, Tadeusz F. (22)

wtorek 26.09.2023

18:00
śp. Mieczysława, Tadeusz F. (23)

środa 27.09.2023

18:00
śp. Mieczysława, Tadeusz F. (24)

czwartek 28.09.2023

18:00
śp. Mieczysława, Tadeusz F. (25)

piątek 29.09.2023

18:00
śp. Mieczysława, Tadeusz F. (26)

sobota 30.09.2023

18:00
śp. Mieczysława, Tadeusz F. (27)

niedziela 01.10.2023

8:00
śp. Bolesław Sz.

10:30
Za parafian

16:00
śp. Mieczysława, Tadeusz F. (28)

» Nazwiska w pełnym brzmieniu odczytywane są z ambony «

Informacje publikowane na tej stronie zachowują standardy
RODO

czytaj więcej >>>

Informujemy, że ochrona danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych. Jednakże z szacunku dla rodzin i ich woli w naszej parafii przyjęto zasadę wyrażania zgody na upublicznienie nazwisk w Internecie także w odniesieniu do śp. zmarłych. Zatem jeżeli ofiarodawca intencji ma takie życzenie, aby nazwisko było podane w kalendarzu intencji, winien dostarczyć księdzu proboszczowi pisemną zgodę. Którą nawet, gdy jest podpisana tylko przez ofiarodawcę intencji, uznaje się jako wspólną zgodę całej rodziny. Ewentualne spory w rodzinie nie dotyczą ani parafii, ani księdza proboszcza, który jest administratorem tych danych. Natomiast zgodnie z przyjętą zasadą nigdy nie upubliczniamy nazwisk ofiarodawców intencji.

Zwrócić również należy uwagę, iż ogłoszenie intencji na stronie internetowej należy traktować jako czynność wykraczającą poza minimum, które jest wymagane do realizacji celu aplikacji mszy świętej. W związku z tym do publikacji intencji w Internecie należy podchodzić bardzo ostrożnie. Natomiast, gdy intencja zawiera szczegóły pozwalające na identyfikację osoby – wówczas nawet bez podawania imienia i nazwiska jej upublicznianie jest zabronione. Do takich sytuacji może dochodzić wtedy, gdy np. intencją mszy świętej ma być „prośba o zdrowie dla pani dyrektor przedszkola w …” – wówczas, gdy w danej miejscowości jest jedno przedszkole, bądź wtedy, gdy w dużym mieście wskazuje się numer lub nazwę przedszkola publikację intencji należy ograniczyć do podania informacji „prośba o zdrowie”. To samo dotyczy intencji, gdy szczególnie w małej wspólnocie parafialnej dotyczy ona kogoś, kto np. nosi mało popularne (jednostkowo występujące) imię, a na tej podstawie można tę osobę zidentyfikować. W takim przypadku, gdy np. msza św. jest w intencji jubilatów obchodzących rocznicę małżeństwa informację ogranicza się do stwierdzenia: „w tej mszy św. modlimy się za jubilatów obchodzących rocznicę małżeństwa” nie podając nawet imion małżonków-jubilatów.