ROZWAŻANIA
opracowane na podstawie publikacji ks. Michała Sopoćki

Rozważanie I – POKÓJ A MIŁOSIERDZIE BOŻE
Rozważanie II – O OBOWIĄZKU MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM BLIŹNICH
Rozważanie III – O KORZYŚCIACH Z CNOTY MIŁOSIERDZIA
Rozważanie IV – MIŁOSIERDZIE BOŻE A MIŁOSIERDZIE LUDZKIE
Rozważanie V – O WARUNKACH UCZYNKÓW MIŁOSIERDZIA
Rozważanie VI – O POBUDKACH DO CNOTY MIŁOSIERDZIA
Rozważanie VII – O UCZYNKACH MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA
Rozważanie VIII – O UCZYNKACH MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY
Rozważanie IX – O WDZIĘCZNOŚCI ZA MIŁOSIERDZIE BOŻE
Rozważanie X – O WDZIĘCZNOŚCI ZA MIŁOSIERDZIE BOŻE – cz. II
Rozważanie XI – MIŁOŚĆ JAKO DAŃ WDZIĘCZNOŚCI ZA MIŁOSIERDZIE BOŻE
Rozważanie XII – MIŁOŚĆ JAKO DAŃ WDZIĘCZNOŚCI ZA MIŁOSIERDZIE BOŻE – cz. II
Rozważanie XIII – PAMIĘĆ O OBECNOŚCI BOŻEJ JAKO WDZIĘCZNOŚĆ ZA MIŁOSIERDZIE BOŻE
Rozważanie XIV – MIŁOSIERNA OPATRZNOŚĆ BOGA
Rozważanie XV – MIŁOSIERDZIE BOŻE W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE
Rozważanie XVI – MIŁOSIERDZIE BOŻE W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE – cz. II
Rozważanie XVII – CZEMU JESZCZE BOJAŹLIWI JESTEŚMY?
Rozważanie XVIII – POTRZEBA UFNOŚCI
Rozważanie XIX – SKUTKI UFNOŚCI
Rozważanie XX – W JAKI SPOSÓB UTWIERDZIĆ SIĘ W STAŁEJ UFNOŚCI BOGU
Rozważanie XXI – DROGI ZMARTWYCHWSTANIA
Rozważanie XXII – MATKA MIŁOSIERDZIA POBUDKĄ UFNOŚCI
Rozważanie XXIII – MODLITWA DROGĄ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Rozważanie XXIV – POTRZEBA MODLITWY
Rozważanie XXV – O DUCHU WIARY
Rozważanie XXVI – O RADOŚCI
Rozważanie XXVII – O SPOWIEDZI
Rozważanie XXVIII – O STAŁEJ SKRUSZE ZA GRZECHY
Rozważanie XXIX – O POKUSACH
Rozważanie XXX – DOBRY PASTERZ
Rozważanie XXXI – MIŁOSIERDZIE BOŻE WYPŁYWAJĄCE Z RAN CHRYSTUSOWYCH
Rozważanie XXXII (dodatkowe) – OZIĘBŁOŚĆ

– wybór tekstów: s. Teresa Szałkowska ZSJM  (faustynka)

/ faustyna.eu /