STOLICA APOSTOLSKA
STOLICA APOSTOLSKAVATICAN NEWS PLNUNCJATURA APOSTOLSKA 

EPISKOPATY EUROPY
COMECE • KOMISJA EPISKOPATÓW UECCEE • RADA EPISKOPATÓW EUROPY

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI
KEPPRZEWODNICZĄCY KEPZ-CA PRZEWODNICZĄCEGO KEPSEKRETARZ GENERALNY KEP

METROPOLLIE • ARCHIDIECEZJE I DIECEZJE W POLSCE ●

BIAŁOSTOCKA
BIAŁOSTOCKADROHICZYŃSKAŁOMŻYŃSKA

CZĘSTOCHOWSKA
CZĘSTOCHOWSKARADOMSKASOSNOWIECKA

GDAŃSKA
GDAŃSKAPELPLIŃSKATORUŃSKA

GNIEŹNIEŃSKA
GNIEŹNIEŃSKABYDGOSKAWŁOCŁAWSKA

KATOWICKA
KATOWICKAGLIWICKAOPOLSKA

KRAKOWSKA
KRAKOWSKABIELSKO-ŻYWIECKAKIELECKATARNOWSKA

LUBELSKA
LUBELSKASANDOMIERSKASIEDLECKA

ŁÓDZKA
ŁÓDZKAŁOWICKA

POZNAŃSKA
POZNAŃSKAKALISKA

PRZEMYSKA 
PRZEMYSKARZESZOWSKAZAMOJSKO-LUBACZOWSKA

PRZEMYSKO-WARSZAWSKA
(ARCHIEPARCHIA GRECKOKATOLICKA)

PRZEMYSKO-WARSZAWSKAWROCŁAWSKO-KOSZALIŃSKAOLSZTYŃSKO-GDAŃSKA

SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA
SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKAKOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKAZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA

WARMIŃSKA
WARMIŃSKAELBLĄSKAEŁCKA

WARSZAWSKA
WARSZAWSKAPŁOCKAWARSZAWSKO-PRASKA

WROCŁAWSKA
WROCŁAWSKALEGNICKAŚWIDNICKA

ORDYNARIAT POLOWY
ORDYNARIAT POLOWY WP

INNE
ORMIANIE W POLSCEUNICI W POLSCEPRAŁATURA OPUS DEI

INSTYTUT PRYMASOWSKICENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II
x ●