Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe

Adres: ul. Świętego Maksymiliana Kolbego 133 ; 36-060 Głogów Małopolski – os. Rogoźnica

W adresie pocztowym można stosować także nazwę skróconą: ul. Kolbego

Telefon: 17 851 63 44
E-mail: kontakt(at)parafiakolbe.pl
WWW:
parafiakolbe.pl

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) służy wyłącznie celom duszpasterskim.
Parafia nie jest zainteresowana otrzymywaniem propozycji „nie do odrzucenia” i ofert usługowych, informacji handlowych i reklam, pozycjonowaniem strony internetowej w wyszukiwarkach i obecnością na portalach społecznościowych.

 

Dane identyfikacyjne parafii:
NIP          517-00-62-652
REGON     690465820

Parafia w strukturach Kościoła:
– archidiecezja: przemyska
– diecezja: rzeszowska
– dekanat: głogowski

Parafia w strukturach Państwa:
– województwo: podkarpackie
– powiat: rzeszowski

Współrzędne GPS:
50°06′48″N   21°57′26″E

*****

Informacja:

Z racji obowiązującego prawa (ochrona danych osobowych) informacji dotyczących konkretnych osób udziela się jedynie osobiście i tylko osobie, której te informacje dotyczą. Wszelkie  dokumenty (świadectwa, zaświadczenia itp.) również mogą otrzymać tylko osoby, których wydawane dokumenty bezpośrednio dotyczą.

W przypadku osób nieletnich w ich imieniu mogą dzialać tylko rodzice posiadający – nieograniczoną wyrokiem – pełnię władzy rodzicielskiej lub ustanowieni  opiekunowie prawni.

Pozostałe osoby mogą pobierać dokumenty jedynie na podstawie notarialnego upoważnienia i tylko w tym upoważnieniu dokładnie wskazane – precyzyjnie podane np. świadectwo chrztu Jana Kowalskiego s. Jana ur. 01.01.2000.

Natomiast żadnych informacji i nikomu nie udziela się telefonicznie. Dokumentów nie wysyła się pocztą zarówno elektroniczną, jak i tradycyjną. Natomiast istnieje możliwość przesłania dokumentów do wskazanej przez zainteresowaną osobę parafii. Skąd będzie mogła je odebrać tylko ta osoba, której te dokumenty dotyczą.