Rogoźnica to niewielka wioska położona kilka kilometrów od Rzeszowa, leżąca na terenie gminy Głogów Małopolski.”-  tak pisano niegdyś, ale to już przeszłość. Gdyż w dniu 1 stycznia 2020 roku wieś Rogoźnica została włączona administracyjnie w obręb miasta Głogów Małopolski stając się jego osiedlem.

Przed I wojną światową Rogoźnica należała do parafii w Świlczy. Kiedy w 1912 r. powstała parafia w Rudnej Wielkiej, mieszkańcy Rogoźnicy zostali do niej przyłączeni. Pomimo przynależności do nowej parafii, z racji i tak stosunkowo dużej odległości, mieszkańcy Rogoźnicy oprócz Rudnej Wielkiej uczęszczali do kościoła w Głogowie Małopolskim, Mrowli i Zaczerniu.

W styczniu 1978 r. podczas wizyty duszpasterskiej, z inicjatywy ks. Władysława Brzuszka, ówczesnego proboszcza parafii Rudna Wielka, podjęto modernizację budynku stojącego na pastwisku, w którym dawniej mieściła się austriacka karczma przerobiona na szkołę z punktem katechetycznym, aby przystosować ten obiekt do celebracji mszy św.

Pierwsza Eucharystia została odprawiona za zgodą biskupa Stanisława Jakiela, przez ks. Władysława Brzuszka 05.02.1978 r. Kilkanaście dni później, 19.02.1978 r. bp Tadeusz Błaszkiewicz poświęcił nowo powstałą kaplicę bez większego rozgłosu, w której Eucharystia była sprawowana przez ponad jedenaście lat. W lipcu 1982 r. ks. Stanisław Wójcik zastąpił dotychczasowego proboszcza parafii Rudnej Wielkiej kontynuując prace swojego poprzednika.

Pomimo licznych trudności (m.in. odwołanie kursującego autobusu, odłączanie prądu, zamknięcie szkoły, odmawianie pozwoleń na budowę nowego obiektu sakralnego, przesłuchiwanie mieszkańców) przystąpiono do gromadzenia materiałów budowlanych i budowy obecnej świątyni. Mieszkańcy Rogoźnicy w tym czasie podejmowali całodobowe modlitewne czuwania, aby nowo powstała kaplica nie została zniszczona.

W dniu 13.05.1984 r. bp Bolesław Taborski poświęcił krzyż i plac budowy na którym znajduje się obecna świątynia. Z kroniki jasno wynika, że wszyscy mieszczańscy Rogoźnicy bardzo ofiarnie włączyli się w budowę świątyni. Pięć lat później, w niedzielę 22.10.1989 r. bp Ignacy Tokarczuk poświęcił kościół pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Rogoźnicy.

W sierpniu 1993 r. został poświęcony plac pod cmentarz parafialny. Natomiast 28 lipca 1995 r. na prośbę mieszkańców został wydzielony z parafii Rudna Wielka rektorat, w którym obowiązki duszpasterskie pełnił ks. Władysław Szypuła.

W dniu 27.08.2006 r. ówczesny biskup rzeszowski Kazimierz Górny erygował w Rogoźnicy parafię, której pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Mularz. Do parafii Rogoźnicy została włączona część Rudnej Małej.

W sierpniu 2013 r. obowiązki po ks. Mularzu przejął ks. Piotr Jakobik, który uroczyście na urząd proboszcza został wprowadzony w dniu 25.08.2013 roku i sprawuje go do chwili obecnej.

Uroczystość 10-lecia istnienia naszej parafii obchodziliśmy w niedzielę 14 sierpnia 2016 roku w połączeniu z dorocznym odpustem parafialnym. Ten sam dzień był 75 rocznicą męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbe – Patrona naszej wspólnoty.


(c) Tomasz Nowak

14 sierpnia 2021 roku – w dniu liturgicznego wspomnienia św. Maksymiliana Kolbe, który był 80 rocznicą męczeńskiej śmierci Patrona parafii – biskup rzeszowski Jan Wątroba dokonał konsekracji kościoła parafialnego.

Nasza parafia jest jedną spośród 170 parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe istniejących na terenie Polski. [ czytaj więcej ]