8.01.1894 – W Zduńskiej Woli urodził się syn Juliusza Kolbe i Marii zd. Dąbrowskiej. Tego samego dnia został ochrzczony w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP i otrzymał imię Rajmund

1907 – Pod wpływem nauk misyjnych głoszonych w Pabianicach przez franciszkanina – O. Peregryna Haczelę Rajmund zgłasza się do Małego Seminarium OO. Franciszkanów we Lwowie

4.09.1910 – Rajmund Kolbe rozpoczyna nowicjat w zakonie OO. Franciszkanów we Lwowie. Otrzymuje habit zakonny i imię Maksymilian

5.09.1911 – Br. Maksymilian składa pierwsze śluby czasowe na ręce prowincjała O. Peregryna Haczeli

10.11.1912 – Br. Maksymilian rozpoczyna studia filozoficzne w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim

09/10.1914 – Juliusz Kolbe (ojciec) jako oficer – legionista zostaje pochwycony przez Rosjan w okolicach Michowa i Ojcowa, a następnie stracony

1.11.1914 – Br. Maksymilian składa śluby wieczyste na ręce O. Domenico Tavani. Przybiera sobie dodatkowe imię Maria

22.10.1915 – Br. Maksymilian uzyskuje doktorat z filozofii.

1915 – Rozpoczyna studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury w Rzymie

16.10.1917 – Br. Maksymilian z sześcioma alumnami Międzynarodowego Kolegium Serafickiego zakłada Rycerstwo Niepokalanej (łac. MI = Militia Immaculatae)

28.04.1918 – Przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk kard. Wikariusza Rzymu Basilio Pompili, w kościele S. Andrea della Valle

29.04.1918 – Msza św. prymicyjna w kościele S. Andrea delle Fratte, gdzie Niepokalana objawiła się Alfonsowi Ratisbonne

4.04.1919 – Pisemne zatwierdzenie MI przez wikariusza generalnego zakonu

22.07.1919 – O. Maksymilian uzyskuje doktorat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury

29.07.1919 – O. Maksymilian przybywa do Polski, do Krakowa

10.1919 – O. Maksymilian zostaje profesorem historii kościelnej w Seminarium OO. Franciszkanów w Krakowie

20.12.1919 – Bp Adam Sapieha udziela pozwolenia na wydrukowanie pierwszego dyplomika MI w Krakowie

11.08.1920 – O. Maksymilian wyjeżdża na leczenie gruźlicy do Zakopanego. Pełni tam funkcję kapelana Szpitala

28.04.1921 – Powraca po kuracji do Krakowa

4.05. – 3.11.1921 – Rekonwalescencja w Nieszawie

01.1922 – W Krakowie zostaje wydany pierwszy numer czasopisma Rycerz Niepokalanej, w nakładzie 5000 egzemplarzy

20.10.1922 – Przeniesienie wydawnictwa Rycerza Niepokalanej z Krakowa do Grodna

12.1922 – Drukowanie Rycerza Niepokalanej na styczeń 1923 na własnej maszynie drukarskiej obracanej ręcznie

11-12.1924 – Wydanie Kalendarza Rycerza Niepokalanej na rok 1925 w nakładzie 12000

18.09.1926 – O. Maksymilian rozpoczyna kurację w Zakopanem

1926 – Błogosławieństwo papieża Piusa XI i Episkopatu Polski z okazji 5 rocznicy istnienia Wydawnictwa

13.04.1927 – O. Maksymilian kończy kurację w Zakopanem

06-07.1927 – Rozmowy i pertraktacje z księciem Janem Drucko-Lubeckim w sprawie uzyskania terenu koło Teresina pod budowę nowego klasztoru-wydawnictwa

6.08.1927 – Poświęcenie figurki Niepokalanej w Teresinie na placu pod przyszły klasztor wydawnictwo

5.10.1927 – Rozpoczęcie budowy klasztoru

31.10.1927 – Kanoniczne założenie klasztoru Niepokalanów

21.11.1927 – Przeniesienie Wydawnictwa z Grodna do Niepokalanowa

7.12.1927 – Poświęcenie klasztoru przez O. prowincjała Kornela Czupryka. Wspólnotę zakonną tworzy 2 ojców i 18 braci. Przełożonym zostaje O. Maksymilian

21.07.1928 – Przeniesienie nowicjatu dla braci zakonnych ze Lwowa do Niepokalanowa

2.06.1929 – O. Prowincjał zezwala na założenie w Niepokalanowie Małego Seminarium Misyjnego

19.09.1929 – Otwarcie Małego Seminarium Misyjnego

01-02.1930 – Podróż O. Maksymiliana po Europie w sprawie założenia misji na Dalekim Wschodzie. Odwiedza: Wiedeń, Rzym, Asyż, Marsylia, Lourdes, Paryż, Lisieux, Augsburg, Berlin, Toruń.

26.02.1930 – Wyjazd pierwszych misjonarzy z Niepokalanowa na Daleki Wschód. Są to: O. Maksymilian, br. Zenon Żebrowski, br. Hilary Łysakowski, br. Seweryn Dagis, br. Zygmunt Król. W trakcie podróży rozmowy z biskupem Szanghaju (Chiny). Br. Seweryn i br. Zygmunt pozostają tam. Pozostali udają się do Nagasaki (Japonia)

24.04.1930 – Przyjazd do Nagasaki. Miejscowy biskup J. Hayasaka pozwala na drukowanie Rycerza Niepokalanej po japońsku. O. Maksymilian obejmuje wykłady z filozofii w seminarium duchownym

06-07.1930 – Podróż O. Maksymiliana przez Syberię do Polski na kapitułę prowincjalną.

24.07.1930 – O. Maksymilian zostaje przełożonym w Japonii, a jego brat O. Alfons przełożonym w Niepokalanowie

13-25.08.1930 – O. Maksymilian z dwoma klerykami br. Mieczysławem Mirochną i br. Damianem Ebertem wraca przez Związek Radziecki do Japonii

3.12.1930 – Zmarł O. Alfons. Przełożonym w Niepokalanowie zostaje O. Florian Koziura

16.05.1931 – Przeniesienie wydawnictwa do nowozbudowanego klasztoru, który otrzymał nazwę MUGENAI NO SONO, tzn. Ogród Niepokalanej

05-07.1932 – O. Maksymilian podróżuje do Indii w celu rozpoczęcia tam pracy misyjnej

04-05.1933 – O. Maksymilian podróżuje do Polski na kapitułę prowincjalną

07.1933 – Na kapitule przełożonym misji w Japonii zostaje O. Korneli Czupryk

09-10.1933 – Powrót do Japonii

16.04.1936 – Otwarcie Małego Seminarium w Nagasaki

05-06.1936 – Podróż O. Maksymiliana do Polski

07.1936 – O. Maksymilian bierze udział w kapitule. Zostaje gwardianem Niepokalanowa

8.12.1936 – Na wniosek O. Maksymiliana zakon OO. Franciszkanów poświęca się Niepokalanej

8.12.1937 – O. Maksymilian przemawia przez radio w Warszawie z okazji 10-lecia Niepokalanowa

8.12.1938 – Próbna audycja na żywo radiostacji nadawczej Stacja Polska 3 – Radio Niepokalanów

23.08.1939 – Podział polskiej prowincji zakonnej na krakowską i warszawską. Niepokalanów i O. Maksymilian zostają przydzieleni do prowincji warszawskiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

25.08.1939 – O. Maksymilian ponownie wybrany na przełożonego Niepokalanowa

1.09.1939 – Wybuch II Wojny Światowej

19.09.1939 – O. Maksymilian i 36 innych zakonników zostaje aresztowanych.

do 8.12.1939 – Pobyt w obozach: Łambinowice (Lamsdorf), Gębice (Amtitz) i Ostrzeszów

10.12.1939 – Powrót do Niepokalanowa

20.11.1940 – Władze niemieckie na prośbę O. Maksymiliana pozwoliły na jednorazowe wydanie Rycerza Niepokalanej w nakładzie 120.000 egzemplarzy

17.02.1941 – O. Maksymilian aresztowany przez gestapo i uwięziony na Pawiaku w Warszawie

28.05.1941 – O. Maksymilian przywieziony w transporcie do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Otrzymuje numer 16670

29.07.1941 – Podczas wybiórki na śmierć głodową O. Maksymilian wyraża gotowość zastąpienia więźnia Gajowniczka. Skazańcy zostają zamknięci w bunkrze głodowym bloku 13. (W trakcie pobytu O. Maksymiliana w celi głodowej w KL Auschwitz nastąpiła zmiana numeracji bloków. Od 9 VIII 1941 r. blok 13 manumer 11)

14.08.1941 – O. Maksymilian zostaje zabity zastrzykiem trucizny (fenolu)

15.08.1941 – Spalenie zwłok O. Maksymiliana w krematorium I obozu Auschwitz

17.03.1946 – Umiera Maria Kolbe, matka O. Maksymiliana

17.10.1971 – Papież Paweł VI ogłasza O. Maksymiliana Błogosławionym

10.10.1982 – Papież Jan Paweł II ogłasza O. Maksymiliana Świętym

Źródło:
Centrum św. Maksymiliana – harmeze.franciszkanie.pl