Ogłoszenia duszpasterskie służą temu, aby każdy będąc poinformowany o wydarzeniach w parafii również mógł w nich czynnie uczestniczyć.