Być może Kościół w Polsce…

„Być może Kościół w Polsce stał się za bardzo przemawiającym, za mało zaś rozmawiającym”.

bp Adrian Galbas SAC.

Czy faktycznie „W Polsce następuje powolny spadek poziomu wiary religijnej i szybszy spadek poziomu praktykowania” co już w połowie ubiegłego roku oznajmiły media, powołując się na badania CBOS.  Natomiast aktualnie w mediach czytamy i słyszymy „Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego odnotował w kraju wyraźny spadek aktywności religijnej” i tylko opinie na temat, czy Kościół już upadł, czy upada lub czy wkrótce upadnie, niekiedy znacząco różnią się od siebie. Dlatego zachęcamy do wyrobienia sobie własnego poglądu na temat… – religijności Polaków, inspirującej do odpowiedzi na ważne pytania: Jaka jest moja wiara? Jakie jest moje zaangażowanie w życie Kościoła? Krytykować każdy potrafi, a czyni to wiele osób. Ty dokonaj samooceny.

Postawy wobec obecności religii i Kościoła w przestrzeni publicznej (CBOS 2021)

Synod 2021-2023 Synteza krajowa (KEP)

Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia. Dane za rok 2021 (ISKK)