Jak ojciec Kolbe Polskę ukochał

Pisanie o patriotyzmie nie jest dziś trendy. Kosmopolityzm zdaje się brać górę nad obywatelskością. A jeśli już mowa o obywatelu, to jest to obywatel świata czy Europy, a nie konkretnego…

Czytaj dalej Jak ojciec Kolbe Polskę ukochał

Odpowiedzialność za Kościół

„Współdziałanie z Chrystusem to zadanie całego Ludu Bożego, wszystkich ochrzczonych” – pisał kard. Stefan Wyszyński. Podkreślał nawet, że człowiek przestaje być świeckim, gdy otrzymuje chrzest. Apelował, by mimo trudnych czasów,…

Czytaj dalej Odpowiedzialność za Kościół

Wychowanie religijne – zadanie i nadzieja

Religijność młodzieży dobrze ukształtowana w procesie wychowania to przede wszystkim „religijność trzeźwa”, wyrażająca się w życiu młodych w solidnym wykonywaniu obowiązków, którymi są: radość, nauka, posłuszeństwo, praktykowanie miłości Boga i…

Czytaj dalej Wychowanie religijne – zadanie i nadzieja

Etapy religijnego wychowania dziecka w rodzinie

Istota dojrzałej religijności polega na życiu w obecności Boga. To co-raz bardziej pogłębione rozumienie Jego planów i postawy wobec człowieka. To uczenie się od Niego prawdy i miłości. Dojrzała religijność…

Czytaj dalej Etapy religijnego wychowania dziecka w rodzinie

Potrzeba i uzasadnienie wychowania religijnego

Współcześnie sporo pisze się na temat podmiotu katechezy (kto?, komu?), jej treści (co?), celów (po co?), metod i środków (jak?) czy uwarunkowań (gdzie?, kiedy?). Rzadziej podejmuje się zagadnienie potrzeby i…

Czytaj dalej Potrzeba i uzasadnienie wychowania religijnego