Dziewczyna z Nazaretu

Gdy Anioł Gabriel pojawia się przed młodziutką Maryją, by w Nazarecie oznajmić Jej, że Bóg wybrał Ją na Matkę swego Syna, nazywa Ją tajemniczym imieniem kecharitomene. Ten grecki termin oznacza…

Czytaj dalej Dziewczyna z Nazaretu

Czy chrześcijanie potrzebują innych religii?

Pan Jezus przyniósł ziemi pokój. Zainicjował królestwo Boże i wezwał swoich uczniów, aby nieśli ziemi pokój i przyczyniali się do jego wzrostu na ziemi. "Wyzwanie, jakim jest pokój, które dziś…

Czytaj dalej Czy chrześcijanie potrzebują innych religii?

Zagrożenia dla naszej wiary

Podobnie jak ludzkie sumienia, tak i wiara podlega zniekształceniom, błędom, chorobom, dlatego też słusznie mówimy o potrzebie nieustannego oczyszczania naszej wiary. Jezus oceniał wiarę ludzi, którzy spotykali się z Nim,…

Czytaj dalej Zagrożenia dla naszej wiary

Religijność a wiara

Wiara musi sięgać poza religijność, ku Bogu. Inaczej zwyczaje staną się puste i mechaniczne. Lokalne tradycje i sanktuaria są cennym elementem religijności, trzeba jednak wystrzegać się dwóch niebezpieczeństw. Jednym z…

Czytaj dalej Religijność a wiara

Przebaczenie – wybór życia

Człowiek nie może zatem uczciwie stanąć przed Bogiem, jeżeli nie uporządkuje swoich relacji z drugim. Dopóki drugi ma coś przeciw mnie, istnieje swego rodzaju moralna niezdolność, by stanąć przed Bogiem.…

Czytaj dalej Przebaczenie – wybór życia

Czy przebaczenie oznacza tolerowanie zła?

... jak postąpić w sytuacji, gdy bliźni nie przyjmuje żadnej formy napomnienia, nie wyraża w najmniejszym stopniu skruchy i trwa uparcie w złym postępowaniu? Na pewno jego zło nie może…

Czytaj dalej Czy przebaczenie oznacza tolerowanie zła?