Wartość życia ludzkiego

Doktryna katolicka stoi niezmiennie na stanowisku, że całe ludzkie życie od momentu poczęcia poprzez wszystkie fazy rozwoju, aż do naturalnej śmierci jest święte, ponieważ jest ludzkim, ale ukształtowanym na obraz…

Czytaj dalej Wartość życia ludzkiego

Wartość życia ludzkiego w nauczaniu papieży

Istota życia jest misterium nieodgadnionym, tak jak sam Bóg. Jednakże objawienie rzuca nam swoiste światło na to zagadnienie: Bóg jest Życiem. Istota życia jest więc odwieczna tak jak sam Bóg…

Czytaj dalej Wartość życia ludzkiego w nauczaniu papieży

O wartości życia ludzkiego…

... w każdym jego stadium Problematyka moralna dotycząca ludzkiego życia zawsze dostarczała wielu dylematów. Ich liczba wzrosła jeszcze bardziej wraz z pojawieniem się nowych technik biomedycznych. Życie ludzkie przestało być…

Czytaj dalej O wartości życia ludzkiego…

Dar wyznania grzechów

„Dlaczego miałby tego nie powiedzieć?” (Fiodor Dostojewski). Myśląc i mówiąc o sakramencie pokuty i pojednania, często mocno podkreślamy rolę grzechu, jego odpuszczenia i poprawy. Pragniemy się go pozbyć, jak usuwa…

Czytaj dalej Dar wyznania grzechów

A co po spowiedzi?

Niektórzy sądzą, że wyznanie grzechów przed kapłanem to zasadniczy element pojednania z Bogiem. Najczęściej traktowane jest przy tym jako przykry i bolesny obowiązek. Z chwilą opuszczenia kratek konfesjonału „mamy święty…

Czytaj dalej A co po spowiedzi?

Spowiedź, czyli przekonywanie o grzechu i miłości

Mówi się dzisiaj dużo o kryzysie sakramentu pokuty, co najczęściej oznacza, że wierni bardzo niechętnie przystępują do kratek konfesjonału. Kiedy jednak patrzę na dwutysiącletnią historię sakramentu pojednania, to zastanawiam się,…

Czytaj dalej Spowiedź, czyli przekonywanie o grzechu i miłości