Macierzyństwo, fundamentem kultu

Kult chrześcijański w każdej jego formie winien być inspirowany myślą biblijną. Takie osadzenie kultu w Piśmie św. jest jednocześnie jego zakotwiczeniem w Bożym objawieniu. Kult, definiowany zazwyczaj jako oddawanie czci…

Czytaj dalej Macierzyństwo, fundamentem kultu

Kult Maryi – zdrowy i niezdrowy

Właściwy obraz Matki Bożej ma ten, kto ma właściwy obraz Boga. Do legendy przeszło zdanie wypowiedziane przez proboszcza jednej ze śląskich parafii: „Po nabożeństwie majowym będzie Msza św. Proszę zostać,…

Czytaj dalej Kult Maryi – zdrowy i niezdrowy

Czas miłosierdzia

Misericordia et misera to dwa słowa, którymi św. Augustyn opisuje spotkanie Jezusa z cudzołożnicą (por. J 8, 1-11). Nie mógł znaleźć piękniejszych i bardziej odpowiednich słów, by wyjaśnić tajemnicę miłości…

Czytaj dalej Czas miłosierdzia

Bogaty w miłosierdzie

Miłosierdzie Boże wymaga przede wszystkim odpowiedzi w formie postawy całkowitego zaufania w akcie wiary, czyli zawierzenia. Jedną z charakterystycznych cech katolickiej myśli teologicznej podczas pontyfikatu św. Jana Pawła II było…

Czytaj dalej Bogaty w miłosierdzie

Dlaczego…? – pytanie wciąż aktualne

Wiele osób, i to ludzi blisko związanych z Kościołem, zwraca uwagę, iż „zagrożeniem” jest letniość parafii i duszpasterstwa oraz sami pasterze. Dlaczego ludzie odchodzą od wiary? Dzisiaj, w XXI wieku,…

Czytaj dalej Dlaczego…? – pytanie wciąż aktualne

Świadczyć o Chrystusie

Być może pod wpływem odradzającej się „mody” na ateizm w niektórych środowiskach panuje coś, co moglibyśmy nazwać kultem wolności. To jest znak wielkiego zamieszania pojęciowego, odbijającego się negatywnie w życiu…

Czytaj dalej Świadczyć o Chrystusie