Cudze widzicie, swoje zobaczcie!

Bezdomność rozumiemy jako sytuację, która pozbawia jednostki podstawowych praw, w tym prawa do mieszkania. Definiowanie bezdomności z perspektywy opartej na prawach, w odróżnieniu od innych polityk i programów, daje osobom…

Czytaj dalej Cudze widzicie, swoje zobaczcie!

Chrześcijańska metanoia

Metanoia oznacza „nie tylko zmianę sposobu myślenia, ograniczoną do intelektu; nie tylko skruchę, która jest zwrócona do wewnątrz i polega na uczuciu; nie tylko pokutę, która ma naprawić wyrządzoną krzywdę”.…

Czytaj dalej Chrześcijańska metanoia

Sens ludzkiego cierpienia

... cierpienie można postrzegać przez pryzmat chwały, jaka czeka ludzi wierzących. Odkupienie jest wyzwoleniem, uzdrowieniem. Początkiem chwały Jezusa Chrystusa był Krzyż. List apostolski Salvifici doloris  [ czytaj ] Jan Paweł…

Czytaj dalej Sens ludzkiego cierpienia

Nie wystarczy być księdzem

Jeśli grupa się zamyka, izoluje od innych, jeśli lider grupy, obo­jętnie czy świecki czy duchowny, traktowany jest niczym bóstwo, jeśli sam się takich boskich atrybutów domaga – to na pewno…

Czytaj dalej Nie wystarczy być księdzem

Problem roli społecznej kapłana

Prezentowane tu badania upoważniają do wniosku ogólnego, iż zarówno katolicy dorośli na wsi i w miastach, jak i młodzież licealna i studencka w różnych regionach Polski mają odpowiednią wiedzę dotyczącą…

Czytaj dalej Problem roli społecznej kapłana

Między wyborem i koniecznością

Kryzysy w innych ważnych sferach życia ludzi mogą stanowić podłoże kryzysu kapłaństwa... Czym jest kapłaństwo - specyficznym powołaniem życiowym mężczyzny o charakterze religijnym, czy też zwykłym, jak każdy inny, zawodem…

Czytaj dalej Między wyborem i koniecznością