Wszystko dla Niepokalanej

św. Maksymilian Maria Kolbe

Szczęść Boże

Serdecznie witamy na portalu internetowym wspólnoty parafialnej, która odpowiadając na słowa Chrystusa: Gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich (Mt 15,20) również Ciebie zaprasza do wspólnej modlitwy, czynnego włączenia się w życie parafii, a także odwiedzenia miejsca w którym szczególną czcią otoczony jest święty Maksymilian Kolbe. On będąc „szaleńcem” Niepokalanej powiedział, że: Tylko miłość jest twórcza! Zachęceni tymi słowami – w jakimkolwiek zakątku Polski, Europy i świata jesteśmy – stwórzmy wspólny krąg miłości prowadzący nas do Boga, a w tym niech nam pomaga ten portal internetowy.

14.08.2021 • POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA

Mądrość jest to sposób działania, który najprędzej i najkrótszą drogą prowadzi do celu.
Ten więc jest mądry, kto używa najlepszych i najwłaściwszych środków do celu.
Kto by zatem miał do osiągnięcia celu pójść prosto, a poszedłby na lewo lub prawo – powiemy, że jest głupi.

[ św. Maksymilian Maria Kolbe ]

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

STOSUJ SIĘ DO OGRANICZEŃ POWODOWANYCH ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM

✜ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE ✜

PAMIĘTAJ O OSOBACH STARSZYCH I CHORYCH – ONE POTRZEBUJĄ TWOJEJ POMOCY

❖ PARAFIA MŁODYCH • DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY • LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

…Wy, ludzie młodzi, często stoicie na skrzyżowaniu dróg i nie wiecie, którą z nich wybrać, gdzie iść. Istnieje wiele błędnych dróg, wiele łatwych rozwiązań, a także wiele niejasności. W takich chwilach nie zapominajcie, że tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia, Jego przykład, Jego przykazania są drogą pewną, wiodącą do pełnego i trwałego szczęścia.

Jan Paweł II, Santiago de Compostela, 1989

❖ LEKTURA TYGODNIA • INSPIRACJA DO PRZEMYŚLEŃ

Obecnie, słowo Boże, nie tylko w kościołach należy głosić, lecz ponieważ mnóstwo ludzi uczęszcza do świątyni bardzo rzadko, a nadto nie odpowiadałoby godności miejsca świętego omawianie różnorodnych zagadnień życia społecznego i politycznego, stojących w związku z niewzruszonymi zasadami Ewangelii, stąd obowiązek ten na mocy orzeczenia samej Stolicy Apostolskiej został zlecony w szczególny sposób prasie katolickiej.

/ kard. Alfredo I. Schuster / 

❖ CODZIENNIE

• RANO

• WIECZOREM

• W NOCY

+
Gdy budzę się rano
mówię:

jak celnik Zacheusz będę rozdawać,
jak Szymon będę nosić krzyże innych,
jak Weronika będę ocierać twarze,
jak Szczepan dam się kamienować,
jak Jezus na krzyżu będę przebaczać,
jak Franciszek będę kochać

+
Wieczorem spoglądam w lustro – widzę…

Adama, który dopiero co zjadł owoc,
Kaina, który dopiero co zabił,
Judasza, który dopiero co zdradził,
Piotra, który dopiero co się zaparł,
Piłata, który dopiero co obmył ręce
i zasypiam na mokrej od łez poduszce.

+
A w nocy przychodzi Jezus i pyta
Miłujesz Mnie?

+++++++++++++++•••+++++++++++++++

Kadego dnia tak samo – te same słowa…
powtarzam… powtarzam…
++++++++++++++++Czy coś się zmienia?

❖ SENTENCJA • MYŚL PRZEWODNIA

Dziś macierzyństwo jest często lekceważone, choć powinno być należycie doceniane, bo przecież samo swoje istnienie ludzkość zawdzięcza kobietom, które postanowiły zostać żonami i matkami. Jest to niesprawiedliwe, że wobec tych kobiet stosuje się dyskryminację ekonomiczną i społeczną, bo wybrały jedno z fundamentalnych ludzkich powołań.

— św. Jan Paweł II

❖ KOŚCIÓŁ • POWSZECHNY

❖ KOŚCIÓŁ • PARTYKULARNY 

❖ GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

LA SANTA SEDE

KOŚCIÓŁ

kosciol_dzielnik

BISKUP

DIECEZJA

kosciol_dzielnik

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

❖ PANORAMY KOŚCIOŁA • GOOGLE STREET VIEW

❖ CIEKAWE LINKI • SZCZEGÓLNIE POLECANE

INFORMUJEMY, ŻE PORTAL ❖ PARAFIAKOLBE.PL ❖ JEST JEDYNYM OFICJALNYM ŹRÓDŁEM WIEDZY O PARAFII